Menu Content/Inhalt
Dane firmy arrow Szczegółowa oferta
Szczegółowa Oferta PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
18.01.2008.

Ścieki, Odpady, Emisja hałasu, Emisja zanieczyszczeń do powietrza, Zieleń

 • Kompleksowa obsługa prawna i merytoryczna w zakresie ochrony środowiska
 • Prowadzenie inwestycji od pomysłu aż do realizacji (nadzór i wykonawstwo dokumentacji) - wnioski o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioski o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wnioski o pozwolenie na budowę, wnioski o pozwolenie na użytkowanie
 • Prowadzenie zakładu na etapie eksploatacji w zakresie ochrony środowiska
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Operaty wodnoprawne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Analizy porealizacyjne
 • Inwentaryzacje zieleni, wnioski o zezwolenie na wycinkę zieleni
 • Programy Ochrony Środowiska
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Pomiary i badania środowiskowe
 • Poszukiwanie źródeł finansowania (fundusze Unijne, FOŚiGW)
 • Geologia
 • Szkolenia
 • Wdrażanie systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)
Zmieniony ( 22.12.2015. )