Menu Content/Inhalt
Dane firmy arrow Urzędy administracji
Urzędy administracji PDF Drukuj Email
Wpisał: Joanna Karda   
07.07.2008.

Urzędy administracji państwowej i samorządowej

WERONA Sp. z o.o. jest firmą doradczą specjalizującą się w świadczeniu kompleksowych usług dla inwestycji na rzecz ochrony środowiska, w tym :
 • wykonywanie ekspertyz i dokumentacji związanych ze stanem środowiska
 • wykonywanie prac studialnych na temat spodziewanych efektów ekologicznych
 • ekologiczno – ekonomiczna koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych
 • doradztwo w sprawie źródeł finansowania – montaż finansowania
 • opracowanie wniosków o dofinansowywanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych

Ponadto wykonujemy:
 • Strategie rozwoju
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Programy tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska
 • Programy ochrony środowiska
 • Inwentaryzacje Azbestu - Program usuwania
 • Raporty z realizacji Programów ochrony środowiska
 • Inwentaryzacje zieleni - Operaty dendrologiczne - Wycinka zieleni
 • Programy ochrony powietrza
 • Programy gospodarki wodno –ściekowej
 • Programy ochrony środowiska przed hałasem
 • Studia wykonalności

Zmieniony ( 17.12.2015. )