Praca
Wpisał: Administrator   
17.04.2013.

Poszukujemy pracowników do działu ochrony środowiska z preferowanym
wykształceniem wyższym związanym ze środowiskiem, a szczególnie w
zakresie powietrza (ustalenie emisji, oddziaływania na powietrze wprowadzanych
gazów i pyłów), w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (elementy hydrologii,
analiza celów środowiskowych, wprowadzanie ścieków do środowiska),
w zakresie uwarunkowań przyrodniczych (krajobraz, siedliska, gatunki roślin, 
zwierząt). 

Praca polegać ma na analizie inwestycji (terenu, zakładu), napisaniu dokumentacji
(samodzielnie i/lub we współpracy), która uzyska decyzję administracyjną i/lub
pozytywną opinię jednostki zamawiającej.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres werona@werona.com.pl   

Zmieniony ( 17.12.2015. )